OPAKOWANIA EKSPORTOWE
pakowanie bez limitówWykonujemy opakowania drewniane dla przesyłek przemysłowych.Oferujemy szeroki wachlarz produktów spełniających normę ISPM-15. Budujemy fitosanitarne skrzynie ponadgabarytowe na zamówienie.

Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem wysyłek wielkogabarytowych. Oferujemy usługi bezpiecznego pakowania przemysłowego w dowolnym miejscu na ziemi.

Pakujemy maszyny, elementy maszyn oraz kompletne linie technologiczne. Zajmujemy się wysyłkami oceanicznymi oraz lotniczymi. Zabezpieczamy towary w kontenerach morskich. Wykonujemy usługę pakowania ładunków ponadnormatywnych.

Wieloletnie doświadczenie oraz znajomość branży pozwala nam świadczyć usługi na najwyższym poziomie.


PAKOWANIE
PRZEMYSŁOWE

DEMONTAŻ
MONTAŻ

SKRZYNIE
DREWNIANE

MALOWANIE
HYDRODYNAMICZNE

Zabezpieczamy
towary antykorozyjnie i przeciw wilgoci. Maszyny pakujemy w wykonane przeznas opakowania eksportowe. Zajmujemy się załadunkiem samochodów, sztauowaniem kontenerów.

Mamy duże doświadczenie w kompleksowej konserwacji maszyn papierniczych. Zajmujemy się demontażem oraz montażem maszyn oraz urządzeń przemysłowych, wspieramy ich relokację/transfer.

Zajmujemy się malowaniem wszelkiego rodzaju konstrukcji stalowych. Malowanie hydrodynamiczne pozwala zredukować zużycie farby do minimum przy bardzo wysokiej wydajności pracy.

Wykonujemy opakowania dla wymagających towarów eksportowych. Wykonane przez nas skrzynie gwarantują bezpieczny przebieg transportu powierzonego nam towaru.

PAKOWANIE
PRZEMYSŁOWE

DEMONTAŻ
MONTAŻ

SKRZYNIE
DREWNIANE

Zabezpieczamy towary
antykorozyjnie i przeciw wilgoci.
Maszyny pakujemy w wykonane przez
nas opakowania eksportowe. Zajmujemy się załadunkiem samochodów, sztauowaniem kontenerów.

Mamy duże doświadczenie w kompleksowej konserwacji maszyn papierniczych. Zajmujemy się
demontażem oraz montażem maszyn
oraz urzą-dzeń przemysłowych,
wspieramy ich relokację/transfer.

MALOWANIE
HYDRODYNAMICZNE

Zajmujemy się malowaniem
wszelkiego rodzaju konstrukcji
stalowych. Malowanie hydro-
dynamiczne pozwala zreduko-
wać zużycie farby do minimum
przy bardzo wysokiej wydajno-
ści pracy.

Wykonujemy opakowania dla
wymagających towarów eks-
portowych. Wykonane przez
nas skrzynie gwarantują bez-
pieczny przebieg transportu
powierzonego nam towaru.

Skontaktuj się z nami